STARTSIDA

Hälsar alla medlemmar med respektive välkomna till vårt årsmöte som sker fredagen den 13 november vid Kvartersgården - Sjuhäradsgatan i Ängabo. Mötet är intressant med tanke på planering för 2021, Framtid och ChickenRace mm. Anmäl deltagandet till

Ann-Sofie tel: 0722512283